برای هرگونه شکایات و یا انتقادها و پیشنهادات می توانید از پلهای ارتباطی زیر اقدام کنید:

مدیریت : سعید سحبان

09213245667

مدیریت : مصطفی سحبان

09122179884

فروشگاه : 

02177444446

 

آدرس پستی فروشگاه : میدان رسالت خیابان هنگام خیابان شمیران نو  پ 189 سیسمونی و اسباب بازی سعید

 

تماس با سیسمونی و پوشاک بچه گانه سعید - سوپرمارکت آنلاین
 

 میدان رسالت خیابان هنگام خیابان شمیران نو پ 189 سیسمونی و اسباب بازی سعید

 : تلفن 02177444446

 پست الکترونیکی :saeed.sahban@yahoo.com